Slajd 1

Někdy stačí krůček,
a pád už nikdo nezastaví.
Podáváme ruku těm,
kteří nezvládli svou zvědavost
nebo nezkušenost.

 • Notorické
  nebezpečí
 • Pozor,
  FET
 • Ohrožení
  zdraví
 • Nebezpečí
  krádeže

Slajd Proč

Je snadné se otočit zády k těm, kteří užili nějakou drogu.

Slajd 2

Slajd Fakta

Čísla a fakta o drogách v Česku

Slajd 3

Slajd Síť

Síť, která chrání před pádem

Snižování rizik spojených s užíváním návykových látek se věnují i nízkoprahové sociální služby: kontaktní centra nebo terénní programy pro osoby závislé na návykových látkách nebo závislostí ohrožené.

I díky jejich práci se daří chránit veřejné zdraví před žloutenkou nebo HIV. Sociální programy, prevence, rehabilitace a terapie fungují!

Zdroj: terénní pracovníci organizací ČAS, Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017
Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

Slajd Co jste možná nevěděli

Co jste možná nevěděli

„Tlak na výkon? Někdo ho řeší energeťákem, někdo pervitinem, někdo obojím.“

Aleš Herzog, vedoucí terénních programů, Sananim

Přečtěte si celý rozhovor

ZDE

Slajd Kdo za námi stojí

Kdo za námi stojí

Přinášíme výběr z členských organizací, které se ve svých programech a zařízeních věnují kontaktní práci se závislými:

Slajd Dokumenty

Jak preventivní práce vypadá?

Co dělat, když má někdo ve vaší blízkosti (např. na party nebo v klubu) příznaky akutní intoxikace? Podívejte se na sadu letáků Progressive, o.p.s., které mapují hlavní rizika spojená s užíváním konkrétních látek.